SPN là một công ty
thuộc tập đoàn JTOWER
CONTACT
VI / EN / JP

Dịch Vụ

 • spn
 • Dịch Vụ

HỆ THỐNG HẠ TẦNG PHỦ SÓNG DI ĐỘNG DÙNG CHUNG TRONG TÒA NHÀ

Hạ tầng được triển khai là hệ thống anten, cáp, bộ chia, … để phủ sóng khắp mọi nơi trong tòa nhà. Ngoài ra, còn có các thiết bị tích hợp tín hiệu từ thiết bị của tất cả các nhà mạng, để có thể sử dụng chung một hệ thống phủ sóng trong nhà. Việc sử dụng chung hệ thống phủ sóng trong tòa nhà giúp tiết kiệm tối đa chi phí, diện tích sử dụng và thời gian triển khai.

 • Hạ tầng phủ sóng di động trong tòa nhà

  Hệ thống kết nối thiết bị phát sóng nhà mạng đến mỗi anten trong tòa nhà để phủ sóng, vận hành khai thác bởi SPN

 • Hệ thống kết nối thiết bị phát sóng nhà mạng đến mỗi anten trong tòa nhà để phủ sóng, vận hành khai thác bởi SPN

 • Hệ thống được triển khai một lần và vận hành bởi chúng tôi

  Chúng tôi cung cấp giải pháp toàn diện từ thiết kế, đầu tư, triển khai đến vận hành, khai thác, … Thuận tiện cho chủ đầu tư với đầu mối làm việc duy nhất

 • Chúng tôi cung cấp giải pháp toàn diện từ thiết kế, đầu tư, triển khai đến vận hành, khai thác, … Thuận tiện cho chủ đầu tư với đầu mối làm việc duy nhất

 • Đơn giản hóa trong việc triển khai thiết bị

  Chúng tôi phụ trách triển khai toàn bộ hệ thống (cáp, anten, các thiết bị khác), sử dung chung bởi các nhà mạng, giảm thiểu diện tích sử dụng và giảm thiểu tác động đến tòa nhà

 • Chúng tôi phụ trách triển khai toàn bộ hệ thống (cáp, anten, các thiết bị khác), sử dung chung bởi các nhà mạng, giảm thiểu diện tích sử dụng và giảm thiểu tác động đến tòa nhà

 • Triển khai hạ tầng viễn thông cố định (cung cấp dịch vụ Internet, điện thoại cố định, Tivi cáp, …)

  Đặc biệt các tòa nhà văn phòng hoặc chung cư, hệ thống hạ tầng viễn thông cố định (cung cấp dịch vụ internet, điện thoại, Tivi, …) thường được triển khai từ đầu. Với các trường hợp này, chúng tôi triển khai IBS và hạ tầng viễn thông cố định cùng lúc

 • Đặc biệt các tòa nhà văn phòng hoặc chung cư, hệ thống hạ tầng viễn thông cố định (cung cấp dịch vụ internet, điện thoại, Tivi, …) thường được triển khai từ đầu. Với các trường hợp này, chúng tôi triển khai IBS và hạ tầng viễn thông cố định cùng lúc