SPN là một công ty
thuộc tập đoàn JTOWER
CONTACT
VI / EN / JP

Tin tức

  • spn
  • Tin tức

2023.04.17


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/spn74965/domains/spnjsc.vn/public_html/wp/wp-content/themes/wp-templ/single-news.php on line 36

SPN hoàn thành dự án thử nghiệm chia sẻ hạ tầng mạng 5G trong nhà đầu tiên của Việt Nam

■Tổng quan dự án thử nghiệm

Công ty Cổ phần Thiết bị Viễn thông Sao Phương Nam (Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Người đại diện pháp luật: Satoshi Igarashi, Trụ sở chính: Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam) (“SPN”) thử nghiệm về việc triển khai và vận hành mạng truyền thông 5G thông qua chia sẻ hạ tầng tại「Parkson Saigon Tourist Plaza」(Thành phố Hồ Chí Minh), một khu phức hợp thương mại tại Việt Nam nơi có nhu cầu lưu lượng truyền thông di động cao, hướng tới mục tiêu đón đầu trong việc khai thác mạng 5G trong nhà tại Việt Nam. Ngoài ra, chúng tôi đã triển khai nội dung cho mạng 5G bằng ứng dụng thực tế ảo VR (Virtual Reality) và chứng minh được ưu thế của mạng 5G đối với việc truyền tải khối lượng dữ liệu lớn.Với dự án thử nghiệm này, chúng tôi đã chứng minh một cách định lượng việc giảm chi phí và giảm tiêu thụ điện năng trên nền tảng chia sẻ cơ sở hạ tầng.

Ngoài ra, việc xây dựng và vận hành các giải pháp công nghệ thực tế ảo XR (Extended Reality) được thực hiện bởi KDDI Việt Nam – Chi nhánh Hồ Chí Minh (Đại diện pháp luật: Takakazu Tsunoda, Địa điểm: Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam), là công ty con ở nước ngoài của KDDI Corporation.

Vào ngày 15 tháng 3 năm 2023, dự án này đã được chứng nhận là một trong những dự án kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Nhật Bản – Việt Nam, sự kiện kỷ niệm nhằm thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và tình hữu nghị cũng như những đóng góp về mặt xã hội giữa Nhật Bản và Việt Nam.

 

■Kết quả của dự án thử nghiệm:

1) Triển khai môi trường thử nghiệm chia sẻ hạ tầng mạng 5G trong nhà

Có hai nhà mạng di động (“MNOs”) tại Việt Nam đã tham gia vào dự án thử nghiệm trên cơ sở hạ tầng mạng 4G hiện có, chúng tôi đã xây dựng môi trường mạng 5G bằng giải pháp chia sẻ cơ sở hạ tầng. JTOWER đã đo lường tốc độ truyền và độ trễ của mạng 5G, đồng thời so sánh với tốc độ truyền và độ trễ của mạng 4G hiện có tại mỗi tầng của tòa nhà nơi diễn ra dự án thử nghiệm. Kết quả sau khi so sánh xác định được tốc độ đường truyền được cải thiện hơn 10 lần và độ trễ cũng được cải thiện khoảng 30%.

Ngoài ra, JTOWER đã phỏng vấn các bên liên quan sau khi dự án thử nghiệm hoàn tất. Về kết quả, ban quản lý của tòa nhà Parkson Saigon Tourist Plaza đặc biệt đánh giá cao về tốc độ đường truyền của mạng 5G. Hai MNOs tham gia dự án thử nghiệm cũng đánh giá cao tính hữu dụng của việc chia sẻ hạ tầng hiện có và tốc độ đường truyền mạng 5G.

 

2) Kiểm chứng ứng dụng cung cấp nội dung cho mạng 5G

Chúng tôi đã đánh giá được ưu thế của mạng 5G trong việc truyền tải khối lượng dữ liệu lớn trên nền ứng dụng thực tế ảo XR (Extended Reality). Điều này đã được thể hiện trong dự án thử nghiệm lần này. Tại cửa hàng Muji Parkson Lê Thánh Tôn ở tầng 1 Parkson Saigon Tourist Plaza, nơi lắp đặt giải pháp công nghệ “au XR Door Solution”, chúng tôi đã đo lường thời gian tải xuống nội dung ứng dụng của mạng 4G và mạng 5G. Về mặt kết quả, thời gian cần thiết để người dùng tải và cài đặt ứng dụng trong lần đầu tiên đã giảm hơn một nửa trong mọi trường hợp và cũng quan sát được sự cải thiện đáng kể.

 

3) Kiểm chứng được tính hiệu quả trong việc giảm thiểu chi phí đầu tư, chi phí vận hành và bảo dưỡng, điện năng tiêu thụ…

Trải qua vận hành thực tế, chúng tôi đã kiểm chứng một cách định lượng mức độ giảm thiểu chi phí đầu tư so với dự kiến, chi phí vận hành và bảo dưỡng, và mức tiêu thụ điện năng của việc phát triển hạ tầng mạng 5G trên cơ sở hạ tầng mạng 4G hiện có.

Dựa trên số vốn đầu tư và mức tiêu thụ điện cần thiết trong dự án thử nghiệm này, một tính toán thử nghiệm đã được thực hiện nhằm so sánh với trường hợp hai nhà mạng di động MNOs triển khai riêng lẻ mạng 5G. Về mặt kết quả, xác định chi phí đầu tư và chi phí vận hành và bảo dưỡng, bao gồm chi phí xây dựng và chi phí thiết bị, v.v., có thể giảm khoảng một nửa, đồng thời lượng điện năng tiêu thụ cũng giảm khoảng một nửa.

Nhằm thúc đẩy việc chia sẻ cơ sở hạ tầng tích hợp mạng 5G trong tương lai, chúng tôi cân nhắc lắp đặt thiết bị tập trung ở các khu vực yêu cầu lưu lượng cao và chia sẻ thiết bị giữa ba nhà mạng di động MNOs sao cho hiệu quả, bằng cách xem xét tổng quan về giá của thiết bị phục vụ mạng 5G, chi phí điện và chi phí thuê phòng máy.

 

■Bối cảnh thực hiện dự án thử nghiệm

Tại Việt Nam, tỷ lệ sử dụng điện thoại di động đã tăng hơn 100% cùng với tốc độ tăng trưởng kinh tế cao và nhu cầu về cơ sở hạ tầng thông tin di động tiếp tục tăng. Bên cạnh đó, nhu cầu truyền thông dung lượng cao cũng ngày càng lớn bởi sự lan rộng của các dịch vụ video và dịch vụ mạng xã hội. Chính phủ Việt Nam đã công bố chính sách cấp giấy phép 5G cho các nhà mạng di dộng MNOs vào năm 2023, theo đó nhu cầu về cơ sở hạ tầng mạng 5G được trông đợi sẽ tiếp tục tăng trưởng trong tương lai.

Chính vì thế, chúng tôi hướng đến việc đón đầu trong triển khai mạng 5G bằng cách tiên phong thử nghiệm chia sẻ hạ tầng mạng 5G trong nhà và nắm bắt sớm các vấn đề phát sinh từ giai đoạn thử nghiệm.

SPN sẽ tiếp tục đóng góp vào quá trình Chuyển đổi kỹ thuật số thông qua việc cải thiện môi trường viễn thông tại Việt Nam bằng cách tập trung đẩy mạnh các giải pháp chia sẻ cơ sở hạ tầng trong nhà.

 

[Tổng quan về dự án thử nghiệm]

■Thời gian:  Tháng 1 năm 2023 đến tháng 3 năm 2023

■Địa điểm:   Parkson Saigon Tourist Plaza (Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam)

5 tầng mặt đất, 1 tầng hầm, khu phức hợp thương mại

■Chi tiết thử nghiệm:

1) Xây dựng môi trường kiểm chứng

Phát triển hạ tầng mạng 5G trên cơ sở hạ tầng mạng 4G hiện có.

2) Kiểm chứng ứng dụng cung cấp nội dung cho mạng 5G

Cung cấp công nghệ thực tế ảo XR (Extended Reality) qua đó đánh giá sự cải thiện tính tiện dụng của việc truyền tải khối lượng dữ liệu lớn trong môi trường mạng 5G trong nhà.

3) Kiểm chứng tính khả thi

Kiểm chứng một cách định lượng được tính hiệu quả trong việc giảm thiểu chi phí đầu tư, chi phí vận hành và bảo dưỡng cũng như mức tiêu thụ điện năng so với trường hợp đầu tư mới cơ sở hạ tầng đồng thời xây dựng một mô hình kinh doanh để giới thiệu thực tế ở các quốc gia khác trong Đông Nam Á – ASEAN.

 

[Vai trò của từng công ty]

JTOWER Quản lý dự án, lên kế hoạch nội dung thử nghiệm và phương pháp thử nghiệm, trích xuất các vấn đề kỹ thuật và kinh doanh, tổng hợp kết quả thử nghiệm
SPN Thiết lập môi trường chia sẻ hạ tầng mạng 5G trong nhà, phối hợp với các bên liên quan tại địa phương, triển khai đo lường sóng vô tuyến, v.v.
KDDI Việt Nam Phát triển và cung cấp dịch vụ của các ứng dụng sử dụng mạng 5G

 


[Cấu trúc của hệ thống chia sẻ hạ tầng mạng 5G trong nhà]

BTS:  Base Transceiver Station

MDF: Main Distributing Frame

EPS:   Electric Pipe Shaft

ACU: Active Conditioning Unit

DAU: Distributed Access Unit

DEU: Distributed Extension Unit

DPU: Distributed Point Unit

 

[Hình ảnh lắp đặt anten tại dự án thử nghiệm]

 

 

<Về KDDI Vietnam>       https://vn.kddi.com/vi/

(1) Tên công ty:                  CÔNG TY CỔ PHẦN KDDI VIỆT NAM – Chi nhánh TP.HCM

(2) Chi nhánh:                     69 Xa lộ Hà Nội, Phường Thảo Điền, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

(3) Người đại diện:             Takakazu Tsunoda, Phó Tổng Giám đốc

(4) Lĩnh vực kinh doanh:   Tích hợp hệ thống, v.v.

(5) Thành lập:                     Tháng 3 năm 2000

 

 

<Về SPN>                           https://www.spnjsc.vn/

(1) Tên công ty:                  CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VIỄN THÔNG SAO PHƯƠNG NAM

(2) Trụ sở chính:                 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

(3) Người đại diện pháp luật: Satoshi Igarashi, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Người đại diện pháp luật

(4) Lĩnh vực kinh doanh:   Cung cấp dịch vụ chia sẻ hạ tầng viễn thông tại Việt Nam, v.v.

(5) Thành lập:                     Tháng 7 năm 2007